JU OŠ “Klokotnica” i Akademija Šampiona Doboj Istok 31.12.2019.godine organizuju ekipno školsko takmičenje u šahu općine Doboj Istok za 2019. godinu.
Takmičenje će se održati u prostorijama OŠ “Klokotnica” sa početkom u 08h.