U subotu, 28.01. u prostorijama Akademije šampiona smo realizirali našu drugu aktivnost u sklopu projekta ‘Akademija šampiona u šahu i ekologiji’ finansiranu od strane Fondacije tuzlanske zajednice.

Aktivnost je obuhvatala praktičnu primjenu znanja o pravilima i samoj igri šaha, a učešće su uzele osobe starije životne dobi, žene kao i mlade osobe.

Trener je lično bio Ismet Mešić, fide majstor i najuspješniji šahista Bosne i Hercegovine za 2021. i 2022. godinu.

Naše naredne aktivnosti u okviru ovog projekta su uređenje terena oko vanjskog šaha pored Doma kulture u Klokotnici kao i promocija ekologije kao bitnog faktora za očuvanje zdravlja.